اعتكاف رمضان 1392

مراسم باشكوه اعتكاف رمضان از 24 تا 26 رمضان در مسجد اميرالمؤمنين اردكان برگزار شد. در اين مراسم 200 نفر معتكف حضور داشتند كه بيشتر جوان بودند
اعتكاف رمضان 1392

مراسم باشكوه اعتكاف رمضان از 24 تا 26 رمضان در مسجد اميرالمؤمنين اردكان برگزار شد. در اين مراسم 200 نفر معتكف حضور داشتند كه بيشتر جوان بودند . همچنين برنامه هاي همچون - حلقه هاي معرفت  - سخنراني  - مداحي  - جلسه احكام  - ختم قرآن  - ختم صلوات  - قرائت جزء قرآن  - تفسير قرآن  - پخش كليپ  - خاطره گويي دفاع مقدس   - پرده خواني شهدا  - كتابخانه امانتي  - مسابقه  - وداع اعتكاف  - اهداي هداياي ياد بود از طرف مسجد اميرالمومنين اردكان برگزار شد.

""  تصاوير اعتكاف رمضان 1392 ""