اعتكاف رمضان سال 1390

اولين مراسم معنوي اعتكاف رمضان در مسجد اميرالمومنين (ع) اردكان برگزار شد.
اعتكاف رمضان سال 1390تصاوير اعتكاف 1390 دریافت فیلم تهیه شده اعتکاف 1390 به صورت فایل 3gp  ( دانلود )