بصیرت دانش آموزی

www.bsma.ir

توضیحات:
این پایگاه می تواند مکان خوبی برای بصیرت افزایی کاربران باشد به خصوص کاربرانی که در مقطع دبیرستان و مقاطع پایین تر در حال تحصیل هستند.
لازم به ذکر است که این پایگاه توسط دانش آموزان فعال در عرصه مجازی راه اندازی شده است.
بصیرت دانش آموزی